Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei to organizacja non-profit, w szeregach której znajdują się podmioty gospodarcze związane z rynkiem kolejowym. Do głównych zadań zrzeszenia należą reprezentowanie oraz ochrona interesów członków, a także inspirowanie i wspomaganie rozwoju transportu szynowego w Polsce. Działalność izby opiera się również na organizowaniu wydarzeń rozwijających szeroko rozumianą wiedzę branżową. Są wśród nich m.in. konferencje, seminaria, szkolenia i warsztaty. Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei zrzesza obecnie ponad 260 podmiotów, do grona których w ostatnim czasie dołączyła również firma Trocon!

Będąc firmą specjalizującą się w usługach związanych z transportem kolejowym, uważamy to członkostwo za niezwykle cenne i bardzo cieszymy się z nadchodzącej współpracy.