TROCON WGS Ipi six – WYŚWIETLACZ GŁÓWNY STACYJNY

Wyświetlacze główne stacyjne są przeznaczone do prezentowania informacji o bieżącej realizacji wewnętrznego rozkładu jazdy, tj. czasach przyjazdów i odjazdów pociągów, numerach, kategoriach handlowych albo numerach linii i nazwach pociągów, stacjach docelowych, ważniejszych stacjach pośrednich, numerach peronów, przewoźnikach oraz ewentualnych opóźnieniach.


Więcej Info

TROCON WKR Ipi six WYŚWIETLACZ KRAWĘDZIOWY

Wyświetlacze krawędziowe są przeznaczone do prezentowania informacji o pociągach poruszających się po torze sąsiadującym z krawędzią peronu, przy której zostały zainstalowane. Wyświetla informację o postojach handlowych przewidzianych rozkładem jazdy pociągów pasażerskich i pociągów specjalnych tj. odjeżdżających i przyjeżdżających, kończących bieg a także informację o przejeżdżających po…


Więcej Info

TROCON WWI Ipi six – WIELOFUNKCYJNY WYŚWIETLACZ INFORMACYJNY

Podstawowym zadaniem infokiosku wielofunkcyjnego jest prezentowanie szczegółowych i relacyjnych rozkładów jazdy, zarówno aktualnych, jak i przyszłych. Ich cechą jest możliwość zmiany trybu i przewijania rozkładu za pomocą wbudowanych przycisków dotykowych. Dodatkowo, posiadają one również tryb wyświetlacza informacyjnego przyjazdy/odjazdy.


Więcej Info

TROCON WPW Ipi six – WYŚWIETLACZ PERONOWY WEJŚCIOWY

Wyświetlacze peronowe wejściowe – prezentują informacje o najbliższym pociągu/pociągach odjeżdżających i przyjeżdżających, kończących bieg z danego toru lub torów przyległych do peronu. Przeznaczone są do instalowania na ścianach przy wyjściach na perony, równolegle do osi ciągu komunikacyjnego, przejściach pod torami lub zadaszonych kładek dla pieszych.


Więcej Info

TROCON WPT Ipi six WYŚWIETLACZ TUNELOWY

Wyświetlacze tunelowe prezentują informacje o najbliższym pociągu / pociągach odjeżdżających i przyjeżdżających, kończących bieg z danego toru lub torów przyległych do peronu. Umieszczane są przy wyjściach na perony, szczególnie na peronach dwukrawędziowych, prostopadle do osi ciągu komunikacyjnego (przejścia pod torami, przejścia podziemnego lub zadaszonej kładki dla……


Więcej Info

TROCON WZS Ipi six WYŚWIETLACZ ZBIORCZY STACYJNY

Wyświetlacze zbiorcze stacyjne – informują o bieżącej realizacji wewnętrznego rozkładu jazdy, tj. czasach przyjazdów i odjazdów pociągów, numerach, kategoriach handlowych, numerach linii i nazwach pociągów, stacjach docelowych, ważniejszych stacjach pośrednich, numerach peronów, przewoźnikach oraz ewentualnych opóźnieniach.


Więcej Info

TROCON CRP Ipi six CZUJNIK RUCHU POCIĄGU

Czujnik ruchu pociągu służy do wykrywania obecności pociągu przemieszczającego się po torze przy krawędzi peronowej, przy której został zainstalowany. Czujnik jest dwusensorowym urządzeniem pomiarowym wysyłającym informacje do Centralnej Aplikacji Sterującej Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. Wyposażony jest w dwa rodzaje czujników: ultradźwiękowy oraz laserowy.


Więcej Info

TROCON KA Ipi six KONTROLER AUDIO

Kontroler systemu rozgłoszeniowego stanowi platformę, która zapewnia wszystkie funkcje sterowania i nadzoru, obróbki sygnału audio oraz routingu wszystkich interfejsów wchodzących i wychodzących z systemu. Kontroler audio zapewnia komunikację z Centralną Aplikacją Sterującą Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. Został wykonany zgodnie z wytycznymi w sprawie elementów wykonawczych Centralnego…


Więcej Info

TROCON PM Ipi six PULPIT MIKROFONOWY

Pulpit mikrofonowy służy do przetwarzania na prąd zmienny fal dźwiękowych wytworzonych w procesie wygłaszania przekazów słownych przez operatorów Centralnego Systemu Dynamicznej informacji Pasażerskiej, dyżurnych ruchu oraz personel reagowania kryzysowego. Pulpit charakteryzuje się wysokimi parametrami akustycznymi, oraz estetyką wykonania. Został wykonany zgodnie z Wytycznymi w sprawie elementów…


Więcej Info

TROCON TAI03 Ipi four – MODUŁ SOS

System przywoławczo alarmowy jest systemem dwustronnej komunikacji między użytkownikami infrastruktury kolejowej a odpowiednimi służbami. Moduł komunikacyjny SOS umożliwia połączenie audio oraz wideo z zachowaniem najlepszych parametrów połączenia. Komunikacja odbywa się poprzez infrastrukturę sieci IP.


Więcej Info