TROCON KA Ipi six KONTROLER AUDIO


Kontroler systemu rozgłoszeniowego stanowi platformę, która zapewnia wszystkie funkcje sterowania i nadzoru, obróbki sygnału audio oraz routingu wszystkich interfejsów wchodzących i wychodzących z systemu. Kontroler audio zapewnia komunikację z Centralną Aplikacją Sterującą Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. Został wykonany zgodnie z wytycznymi w sprawie elementów wykonawczych Centralnego Systemu Dynamicznej informacji Pasażerskiej i infrastruktury towarzyszącej IPI-6.

Kontroler audio służy do cyfrowej obróbki dźwięku. Jego głównym zadaniem jest zdekodowanie cyfrowego sygnału audio do postaci analogowej. Kontroler jest urządzeniem wysyłającym i odbierającym informacje z Centralnej Aplikacji Sterującej Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. Komunikacja z aplikacją CASDI P umożliwia przesyłanie analogowych komunikatów głosowych do dedykowanych wzmacniaczy. Wzmacniacze zapewniają odpowiednią moc a głośniki właściwą jakość rozgłaszanych komunikatów informacji pasażerskiej. Kontroler audio zapewnia szereg funkcji sterujących oraz nadzorczych. Posiada wyświetlacz oraz niezbędne wskaźniki sygnalizujące statusy pracy. Kontroler zapewnia połączenia z peronowymi stacjami dyspozytorskimi oraz pulpitami mikrofonowymi. Umożliwia połączenie siecią telefonii VOIP, zdalną konfigurację, kontrolę i monitorowanie urządzeń za pomocą narzędzi On Board Web, SSH, SN MP. Synchronizację czasu wewnętrznego zegara czasu rzeczywistego RTC z serwerów czasu NTP/SNTP.


Prezentowany katalog produktów ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Celem potwierdzenia/ustalenia parametrów technicznych produktu należy skontaktować się z producentem.