TROCON TAI03 Ipi four – MODUŁ SOS


System przywoławczo alarmowy jest systemem dwustronnej komunikacji między użytkownikami infrastruktury kolejowej a odpowiednimi służbami. Moduł komunikacyjny SOS umożliwia połączenie audio oraz wideo z zachowaniem najlepszych parametrów połączenia. Komunikacja odbywa się poprzez infrastrukturę sieci IP.

Moduł SOS został wykonany zgodnie z wytycznymi dotyczącymi projektowania i budowy Systemu Monitoringu Wizyjnego (SMW) na obiektach obsługi pasażerskiej IPI-4.


Prezentowany katalog produktów ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Celem potwierdzenia/ustalenia parametrów technicznych produktu należy skontaktować się z producentem.