TROCON WGS Ipi six – WYŚWIETLACZ GŁÓWNY STACYJNY


Wyświetlacze główne stacyjne są przeznaczone do prezentowania informacji o bieżącej realizacji wewnętrznego rozkładu jazdy, tj. czasach przyjazdów i odjazdów pociągów, numerach, kategoriach handlowych albo numerach linii i nazwach pociągów, stacjach docelowych, ważniejszych stacjach pośrednich, numerach peronów, przewoźnikach oraz ewentualnych opóźnieniach.


Prezentowany katalog produktów ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Celem potwierdzenia/ustalenia parametrów technicznych produktu należy skontaktować się z producentem.